[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Nosaltres <\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<h3 style=\"text-align: center;\"><strong><img src=\"http:\/\/www.immoblesbages.com\/images\/upload\/931924786%20(1)%20(1).png?1669742545156\" alt=\"931924786 (1) (1)\" \/><\/strong><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>Som una Immobili&agrave;ria Diferent. Volem fer-te f&agrave;cil el proc&eacute;s de compravenda i lloguer del teu immoble. T'acompanyem en tots els tr&agrave;mits i t'aconseguim tot el que necessitis. Vine a veure'ns i t'ho demostrarem amb fets.<\/strong><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><br \/><strong>Ens dediquem a la intermediaci&oacute; en la compra, venda i lloguer d'immobles situats a tot Catalunya.<\/strong><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><br \/><strong>Les nostres principals l&iacute;nies d'especialitzaci&oacute; es troben al mercat residencial, promocions d'obra nova, locals comercials, inversions, finques r&uacute;stiques i immobles bancaris.<\/strong><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><br \/><strong>Li donem un valor afegit a cada operaci&oacute; de compravenda o lloguer. T'estalviem temps, problemes, t'ajudem en tots els processos, t'aconseguim els documents i acompanyem en tot.<\/strong><\/h3>\n<h1 id=\"tw-target-text\" class=\"tw-data-text tw-text-large tw-ta\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: center;\" data-placeholder=\"Traducci&oacute;n\"><span class=\"Y2IQFc\" lang=\"ca\"><strong>Per qu&egrave; triar-nos? <\/strong><\/span><\/h1>\n<h1 class=\"tw-data-text tw-text-large tw-ta\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: center;\" data-placeholder=\"Traducci&oacute;n\"><span class=\"Y2IQFc\" lang=\"ca\"><strong>Perqu&egrave; ens encarreguem de Tot, literalment de Tot i tu descanses. <\/strong><\/span><\/h1>\n<h4 class=\"tw-data-text tw-text-large tw-ta\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: left;\" data-placeholder=\"Traducci&oacute;n\"><em><span class=\"Y2IQFc\" lang=\"ca\"> Valoraci&oacute; i Preu de Mercat <\/span><\/em><\/h4>\n<h4 class=\"tw-data-text tw-text-large tw-ta\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: left;\" data-placeholder=\"Traducci&oacute;n\"><em><span class=\"Y2IQFc\" lang=\"ca\">Assessorament Personalitzat <\/span><\/em><\/h4>\n<h4 class=\"tw-data-text tw-text-large tw-ta\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: left;\" data-placeholder=\"Traducci&oacute;n\"><em><span class=\"Y2IQFc\" lang=\"ca\">Campanya de M&agrave;rqueting Personalitzada <\/span><\/em><\/h4>\n<h4 class=\"tw-data-text tw-text-large tw-ta\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: left;\" data-placeholder=\"Traducci&oacute;n\"><em><span class=\"Y2IQFc\" lang=\"ca\">Reportatge Fotogr&agrave;fic, Home Staging, Tour Virtual, Videos Promocionals<\/span><\/em><\/h4>\n<h4 class=\"tw-data-text tw-text-large tw-ta\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: left;\" data-placeholder=\"Traducci&oacute;n\"><em><span class=\"Y2IQFc\" lang=\"ca\">Obtenci&oacute; de tots els Certificats, Efici&egrave;ncia Energ&egrave;tica, C&egrave;dula d'Habitabilitat, ITE, Notes Simples <\/span><\/em><\/h4>\n<h4 class=\"tw-data-text tw-text-large tw-ta\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: left;\" data-placeholder=\"Traducci&oacute;n\"><em><span class=\"Y2IQFc\" lang=\"ca\">Cerca de Compradors, Identitat Real i Solv&egrave;ncia <\/span><\/em><\/h4>\n<h4 class=\"tw-data-text tw-text-large tw-ta\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: left;\" data-placeholder=\"Traducci&oacute;n\"><em><span class=\"Y2IQFc\" lang=\"ca\">Realitzem totes les visites i solucionem les incid&egrave;ncies <\/span><\/em><\/h4>\n<h4 class=\"tw-data-text tw-text-large tw-ta\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: left;\" data-placeholder=\"Traducci&oacute;n\"><em><span class=\"Y2IQFc\" lang=\"ca\">Preparaci&oacute; de tots els Contractes: Reserva, Arres, Compravenda, Traspassos, Lloguer <\/span><\/em><\/h4>\n<h4 class=\"tw-data-text tw-text-large tw-ta\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: left;\" data-placeholder=\"Traducci&oacute;n\"><em><span class=\"Y2IQFc\" lang=\"ca\">Aconseguim el finan&ccedil;ament per al comprador <\/span><\/em><\/h4>\n<h4 class=\"tw-data-text tw-text-large tw-ta\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: left;\" data-placeholder=\"Traducci&oacute;n\"><em><span class=\"Y2IQFc\" lang=\"ca\">T'acompanyem al Notari <\/span><\/em><\/h4>\n<h4 class=\"tw-data-text tw-text-large tw-ta\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: left;\" data-placeholder=\"Traducci&oacute;n\"><em><span class=\"Y2IQFc\" lang=\"ca\">Sempre amb el Comprom&iacute;s d'atendre't amb la Qualitat, Transpar&egrave;ncia, Seguretat i Proximitat m&eacute;s gran. <\/span><\/em><\/h4>\n<h1 class=\"tw-data-text tw-text-large tw-ta\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: center;\" data-placeholder=\"Traducci&oacute;n\"><span class=\"Y2IQFc\" lang=\"ca\">Som Diferents i es Nota<\/span><\/h1>","limit":-1,"order":101}]

Nosaltres

931924786 (1) (1)

Som una Immobiliària Diferent. Volem fer-te fàcil el procés de compravenda i lloguer del teu immoble. T'acompanyem en tots els tràmits i t'aconseguim tot el que necessitis. Vine a veure'ns i t'ho demostrarem amb fets.


Ens dediquem a la intermediació en la compra, venda i lloguer d'immobles situats a tot Catalunya.


Les nostres principals línies d'especialització es troben al mercat residencial, promocions d'obra nova, locals comercials, inversions, finques rústiques i immobles bancaris.


Li donem un valor afegit a cada operació de compravenda o lloguer. T'estalviem temps, problemes, t'ajudem en tots els processos, t'aconseguim els documents i acompanyem en tot.

Per què triar-nos?

Perquè ens encarreguem de Tot, literalment de Tot i tu descanses.

Valoració i Preu de Mercat

Assessorament Personalitzat

Campanya de Màrqueting Personalitzada

Reportatge Fotogràfic, Home Staging, Tour Virtual, Videos Promocionals

Obtenció de tots els Certificats, Eficiència Energètica, Cèdula d'Habitabilitat, ITE, Notes Simples

Cerca de Compradors, Identitat Real i Solvència

Realitzem totes les visites i solucionem les incidències

Preparació de tots els Contractes: Reserva, Arres, Compravenda, Traspassos, Lloguer

Aconseguim el finançament per al comprador

T'acompanyem al Notari

Sempre amb el Compromís d'atendre't amb la Qualitat, Transparència, Seguretat i Proximitat més gran.

Som Diferents i es Nota


Cargando datos. Un momento, por favor...